afh-logo

Erfaret familjehem i Stockholm

Stockholms län
Kan ta emot idag
Erfarenhet finns
Utredning finns
Har ramavtal
Kvalitetsrapport

Beskrivning av familjehemmet

Familjehem bestående av ett par med två utflugna barn och en vuxen son (27 år) som bor hemma. Utredning finns även på sonen. Familjehemspappan jobbar heltid inom vård och omsorg och familjehemsmamman är hemma på heltid. Familjen kommer ursprungligen från Eritrea och talar både flytande svenska och tigrinja. Bor i lägenhet bestående av fem rok varav två rum lediga. Familj med mycket tid och mycket engagemang. 

Ung Destination:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Ung Destination tillhandahåller konsulentstödda jour- och familjehem till ensamkommande barn och ungdomar samt barn och ungdomar med psykosocial problematik. Vi rekryterar, gör grundliga utredningar, utbildar samt handleder våra jour- och familjehem. Verksamheten utgår från systemteoretiskt perspektiv, BBIC samt KASAM i sitt dagliga arbete. Utformning, frekvens och innehåll i den handledning och utbildning som våra familjehem tillhandahåller utgår från aktuellt uppdraget med dess unika behov och vi erbjuder stor flexibilitet i våra tjänster. Stor del av handledningen syftar till att stötta och vägleda familjehemmet i att kunna bemöta barnet eller ungdomen på ett konstruktivt sätt när utmaningar uppstår, att kunna upprätthålla regler och rutiner trots svårigheter samt att som familjehem kunna skapa en god och varm relation till barnet eller ungdomen. Förutom handledning så jobbar även våra familjehemskonsulenter med att avlasta familjehemmet från externa kontakter för att familjen således ska kunna lägga all sin fokus på barnet eller ungdomen med utökad uthållighet. Vi är även behjälpliga med samordning av insatser och kontakter i barnet eller ungdomens nätverk. Vi erbjuder även stödsamtal och motiverande samtal vid önskan. För verksamhetens kvalitetsarbete vänligen se bifogad kvalitetsplan.

Vänligen vänta...