afh-logo

Trygg och erfaren kvinna i Johanneshov

Stockholms län
Kan ta emot idag
Erfarenhet finns
Utredning finns
Kvalitetsrapport

Beskrivning av familjehemmet

Beskrivning av familjehemmet: Lärarassistent med stor erfarenhet av barn med särskilda behov. Kvinnan har ett stort engagemang för barn och ungdomar. Mycket tryggt och stabilt familjehem.

Familjeförhållanden: Kvinnan är 49 år.

Erfarenhet: Genom sitt arbete har kvinnan stor erfarenhet och kunskap om olika NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) såsom ADHD, autism, aspberger och olika fysiska funktionsnedsättningar. Hon är även van att möta barn och unga med utåtagerande beteende. 

Boende: Familjen bor i en liten fyrarummare i ett lugnt område i Johanneshov. Det finns goda bussförbindelser in till centrala Stockholm.

 

EKFB:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Vi som arbetar på EKFB har lång erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och unga vuxna. Inom vår personalgrupp finns erfarenhet av arbete på förskola, skola, HVB-hem, SiS, stödboende före unga missbrukare och kriminella och boende för barn och ungdomar med psykiska funktionsnedsättningar. Även erfarenhet av arbete inom sluten psykiatrisk vård finns. 

Vi har språklig och kulturell förståelse och har lång erfarenhet integrationsarbete. Alla som arbetar på EKFB har kunskaper inom ett flertal språk. Kompetens inom hedersrelateradproblematik finns i vår personalgrupp.

EKFB:s familjehemskonsulenter har jour dygnet runt för att stödja jour- och familjehemmen om det behövs.

EKFB arbetar efter BBIC; Barns behov i centrum. BBIC är ett arbetssätt som är anpassat efter socialtjänstens regelverk och innebär att genomförande och uppföljning av insatserna genomförs på ett strukturerat och enhetligt sätt utifrån en helhetssyn på den placerades behov.

Vänligen vänta...