afh-logo

Ensamstående trygg kvinna, fritidsledare

Uppsala län
Kan ta emot idag
Erfarenhet finns
Utredning finns
Kvalitetsrapport

Beskrivning av familjehemmet

Kvinna som har arbetat som fritidsledare i 7 år med barn och ungdomar. Van vid olika slags problematik som kan uppstå för ensamkommande och till exempel ADHD. Hon har tre vuxna utflugna barn. Varit familjehem i flera år. Tycker om matlagning och att gå på gym. Språk: svenska, arabiska, engelska och en del tyska.

EKFB:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Vi som arbetar på EKFB har lång erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och unga vuxna. Inom vår personalgrupp finns erfarenhet av arbete på förskola, skola, HVB-hem, SiS, stödboende före unga missbrukare och kriminella och boende för barn och ungdomar med psykiska funktionsnedsättningar. Även erfarenhet av arbete inom sluten psykiatrisk vård finns. 

Vi har språklig och kulturell förståelse och har lång erfarenhet integrationsarbete. Alla som arbetar på EKFB har kunskaper inom ett flertal språk. Kompetens inom hedersrelateradproblematik finns i vår personalgrupp.

EKFB:s familjehemskonsulenter har jour dygnet runt för att stödja jour- och familjehemmen om det behövs.

EKFB arbetar efter BBIC; Barns behov i centrum. BBIC är ett arbetssätt som är anpassat efter socialtjänstens regelverk och innebär att genomförande och uppföljning av insatserna genomförs på ett strukturerat och enhetligt sätt utifrån en helhetssyn på den placerades behov.

Vänligen vänta...