afh-logo

Varmt och erfaret par, 39 och 40 år

Uppsala län
Kan ta emot idag
Erfarenhet finns
Utredning finns
Kvalitetsrapport

Beskrivning av familjehemmet

Beskrivning av familjehemmet: Stabilt och tryggt familjehem bestående av ett gift par med barn, boendes i lantlig miljö. Paret är varma och mjuka i sitt förhållningssätt och har stor erfarenhet av placeringar. De har egen webbutik och arbetar hemifrån i ett kontor på gården.

Familjeförhållanden:  Mannen i familjen är 40 år och kvinnan är 39 år. De har två egna barn födda -10 och -12. Har hund, katt och höns på gården. 

Erfarenhet: Paret har haft flertalet placeringar och har erfarenhet av bland annat psyosocial problematik, ADHD och skyddsplacering. De har tidigare haft flera placeringar samtidigt.

Boende: Familjen bor i ett stort hus med trädgård på landet strax utanför Uppsala.  De har egen webbutik och arbetar hemifrån i ett kontor på gården. 

 

 

 

EKFB:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Vi som arbetar på EKFB har lång erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och unga vuxna. Inom vår personalgrupp finns erfarenhet av arbete på förskola, skola, HVB-hem, SiS, stödboende före unga missbrukare och kriminella och boende för barn och ungdomar med psykiska funktionsnedsättningar. Även erfarenhet av arbete inom sluten psykiatrisk vård finns. 

Vi har språklig och kulturell förståelse och har lång erfarenhet integrationsarbete. Alla som arbetar på EKFB har kunskaper inom ett flertal språk. Kompetens inom hedersrelateradproblematik finns i vår personalgrupp.

EKFB:s familjehemskonsulenter har jour dygnet runt för att stödja jour- och familjehemmen om det behövs.

EKFB arbetar efter BBIC; Barns behov i centrum. BBIC är ett arbetssätt som är anpassat efter socialtjänstens regelverk och innebär att genomförande och uppföljning av insatserna genomförs på ett strukturerat och enhetligt sätt utifrån en helhetssyn på den placerades behov.

Vänligen vänta...