afh-logo

Mycket erfaren familj i Borlänge

Dalarnas län
Kan ta emot idag
Erfarenhet finns
Utredning finns
Kvalitetsrapport

Beskrivning av familjehemmet

Kvinna 60 år, man 42 år, gifta bor i villa i centrala Borlänge. Kvinnan hema på heltid, mannen studerar på heltid fn. Kvinnan har varit hemma på heltid och fungerat som familjehem sedan 1996 även i ett tidigare äktenskap, mannen har erfarenhet som familjehem sedan fyra år tillbaka då de träffades, har gått PRIDE utbildning. Gifte sig 2014. Mannen är från Gambia.

Stabilt nätverk av slökt och vänner finns.

Utredda av olika kommuner samt konsulentföretag och Ekhöjdens familjehem.

Denna familj behärskar olika språk såsom svenska, engelska, arabiska, lite franska, tyska, holländska, spanska.

Inga hemmavarande barn, kvinnan har vuxna barn i tidigare äktenskap, mannen har också barn i tidigare äktenskap. De har nu två placeringar, flicka 17 år som varit placerad i familjen i 10 års tid samt pojke 16 år ensamkommande placerad sedan 2 år tillbaka, Båda placeringarna fungerar väldigt bra.  Har under en tid haft en yngre flicka placerad, men hon är nu i utsluss hem till sin familj.

Inga husdjur i hemmet, dock har kvinnan häst i stall på annan plats.

Intressen: hästar, fotboll, enkla aktiviteter med familjen, åka på mindre resor. 

En oerhört kärleksfull, empatisk, inkluderande inlyssnande familj, men med tydliga gränser och regler.

Kan ta syskonplacering. Tar helst emot pojkar, men förfrågningar om flickor tas emot.

Ekhöjdens HVB & Familjehem AB:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Vi ger handledning till våra familjehem kontinuerligt, vi arbetar utifrån vårdplanen och gör genomförandeplan, vi skriver månadsrapporter efter överenskommelse utifrån socialtjänstens önskemål. Vi individplanerar besöksfrekvenser i familjehemmen utifrån insatser som krävs, för att det ska bli så bra som möjligt för den placerade
.
Vi har telefonberedskap 24-7 alla dagar på året.

Familjehemmen får uppdatering kring alkohol- och droger regelbundet & möjlighet till riktad förkovring när det behövs.  

Vi utreder våra familjehem genom djup intervju och vi matchar alltid familjehem efter placeringens behov. Vi är utbildade i NYA KÄLVESTEN.

Vi har utbildning inom: Cope, Nya BBIC, MI, ASI, CRA, Drog- och missbruk, Återfallsprevention & Våld i Nära Relation

Vänligen vänta...