afh-logo

Erfaren livsglad familj i Tyngsjö (Malung)

Dalarnas län
Kan ta emot idag
Erfarenhet finns
Utredning finns
Kvalitetsrapport

Beskrivning av familjehemmet

Familj där kvinnan är hemma på heltid mannen eget företag som snickare. Har gått familjehemsutbildningara PRIDE och "Ett hem att växa i"

Erfrenhet av olika placeringar. Hemmavarande barn f 3 år, p 13 år samt placerad pojke 14 år sedan 4 månader fungerar bra.  Finns vuxen dotter 26 år som ej bor hemma och pojke 15 år sedan tidigare äktenskap som bor hos andra föräldern men kommer och hälsar på.

Bor i rymligt stort hus på landet, eget rum finns för placerade.

Utredda av annan kommun, konsulentföretag och Ekhöjdens familjehem. Kan även ta emot syskonplacering.

Husdjur finns, hästar, hundar, fåglar och katter.

Stabilt nätverk finns med vänner och släkt.

Intressen: motorer, åka scooter, cross, fiske, hästar, inredning och att göra mycket gemensamma aktiviteter med familjen såsom ro ut på sjön, åka bada, åka skidor och andra friluftsaktiviteter.

Är kärleksfulla, tydliga och gränssättande. 

Ekhöjdens HVB & Familjehem AB:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Våra konsulenter gör minst en gång i månaden hembesök i familjen, oftare i början av en placering och efter det utifrån behov och träffar då både familjehemmet och den placerade, både enskilt och tillsammans. I övrigt har de så tät telefonkontakt som familjen önskar dock minst en gång/vecka. Det finns alltid någon från Ekhöjdens familjehem att tillgå då vi har jour/beredskap 24 tim./dygnet året om. Som familjehem får man utbildning genom företaget, de får även utbildning i HLR och barnolycksfall samt första hjälpen, möjlighet till gemensamma träffar med andra familjehem, stöd vid umgänge med biologiska släktingar, handledning i grupp eller individuellt. Ersättning utgår enligt SKLs rekommendationer och består av en beskattningsbar arvodesdel och en skattefri omkostnadsdel som ska täcka kostnaderna för den placerade. Alla familjehem och de som placeras är olika och vi försöker alltid anpassa för att alla ska känna sig så bekväma som möjligt och att alla ska få det stöd de har rätt till och önskan om. Vi månar om att vår personal ska ha bra utbildning och hög kompetens samt ha en brinnande intresse och engagemang för vår målgrupp. Kärlek, omtänksamhet och respekt är ledord! De som jobbar och kommer att jobba hos oss är behandlingsassistenter, socialpedagoger och socionomer. Andra yrkeskategorier kan också komma ifråga, men alla kommer ha utbildning och erfarenhet inom vårt område. Vi kommer ha en bred kompetens och en stor kunskapsbank att ta ur. Vår personal är i olika åldrar och har olika bakgrund för att på bästa sätt kunna möta de behov våra inskrivna har. Vår personal kommer kontinuerligt att få vidareutbildning inom företaget för att hålla oss a’jour med vad som händer inom behandlingsvärlden gällande barn och ungdomar. Till ansvarig placerare, socialtjänsten, erbjuder vi lämplighetsbedömda och grundligt utredda familjehem, familjer som är stabila och trygga, matchning med familj utifrån varje individs behov, tät uppföljning av familjehem och placerad individ, utbildning av familjehemmet, stöd för familjen i kontakter med andra myndigheter, skola och biologiska släktingar rekrytering av familjehem för barn/ungdom med särskilda behov av omsorg, skydd och liknande och socialtjänstens ”förlängda arm” utifrån uppdrag av socialtjänsten, hjälp vid eventuell omplacering om placeringen havererat. Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsarbete för att hålla en god kvalitet på vår vård, familjehem och personal.

Vänligen vänta...