afh-logo

Omsorgsfull energisk familj i Tullinge

Stockholms län
Kan ta emot idag
Erfarenhet finns
Utredning finns
Kvalitetsrapport

Beskrivning av familjehemmet

En härlig go familj i Tullinge, kvinnan hemmavarande men arbetar ibland på eventföretag men kan vara hemma på heltid, mannen chef på OKQ8 station, tre hemmavarande biologiska barn flicka 2,5 år, flicka 4 år samt flicka 7 år. Har en placering nu, en ensamkommande flicka 18 år, men som kommer flytta ut till hösten. 

Familjen är aktiva inom kyrkan,  har arbetat som missionärer, bla. i Ukraina i 7 år, dricker ej alkohol

Har gått familjehemsutbildningen "Ett hem att växa i" 2017. Utredda av olika kommuner.

Bor i radhus, 6 rok gott om plats och egna rum till de placerade. Nära till skla, dagis och fritis. Har haft flera placeringar av ensamkommande. Viktigt i familjen är att alla är lika mycket värda och att ta hand om varandra.

Familjen talar svenska, engelska och ryska.

Stabilt nätverk av släkt och vänner finns.

Inga husdjur. 

Intressen: träna på gym, sång, läsa böcker, att göra mycket gemensamma aktiviteter med familjen, åka till norrland till mor och far förädrar, åka bada och annat.

Kan ta syskonplacering.

En mycket kärleksfull, varm och glad familj.

Tar emot flickor och pojkar från 0 år och uppåt, dock företrädesvis flickor.

Tar ej emot barn/ungdomar med utagerande beteende och missbruksproblematik med hänsyn till att de i dagsläget har så unga egna barn.

Ekhöjdens HVB & Familjehem AB:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Våra konsulenter gör minst en gång i månaden hembesök i familjen, oftare i början av en placering och efter det utifrån behov och träffar då både familjehemmet och den placerade, både enskilt och tillsammans. I övrigt har de så tät telefonkontakt som familjen önskar dock minst en gång/vecka. Det finns alltid någon från Ekhöjdens familjehem att tillgå då vi har jour/beredskap 24 tim./dygnet året om. Som familjehem får man utbildning genom företaget, de får även utbildning i HLR och barnolycksfall samt första hjälpen, möjlighet till gemensamma träffar med andra familjehem, stöd vid umgänge med biologiska släktingar, handledning i grupp eller individuellt. Ersättning utgår enligt SKLs rekommendationer och består av en beskattningsbar arvodesdel och en skattefri omkostnadsdel som ska täcka kostnaderna för den placerade. Alla familjehem och de som placeras är olika och vi försöker alltid anpassa för att alla ska känna sig så bekväma som möjligt och att alla ska få det stöd de har rätt till och önskan om. Vi månar om att vår personal ska ha bra utbildning och hög kompetens samt ha en brinnande intresse och engagemang för vår målgrupp. Kärlek, omtänksamhet och respekt är ledord! De som jobbar och kommer att jobba hos oss är behandlingsassistenter, socialpedagoger och socionomer. Andra yrkeskategorier kan också komma ifråga, men alla kommer ha utbildning och erfarenhet inom vårt område. Vi kommer ha en bred kompetens och en stor kunskapsbank att ta ur. Vår personal är i olika åldrar och har olika bakgrund för att på bästa sätt kunna möta de behov våra inskrivna har. Vår personal kommer kontinuerligt att få vidareutbildning inom företaget för att hålla oss a’jour med vad som händer inom behandlingsvärlden gällande barn och ungdomar. Till ansvarig placerare, socialtjänsten, erbjuder vi lämplighetsbedömda och grundligt utredda familjehem, familjer som är stabila och trygga, matchning med familj utifrån varje individs behov, tät uppföljning av familjehem och placerad individ, utbildning av familjehemmet, stöd för familjen i kontakter med andra myndigheter, skola och biologiska släktingar rekrytering av familjehem för barn/ungdom med särskilda behov av omsorg, skydd och liknande och socialtjänstens ”förlängda arm” utifrån uppdrag av socialtjänsten, hjälp vid eventuell omplacering om placeringen havererat. Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsarbete för att hålla en god kvalitet på vår vård, familjehem och personal.

Vänligen vänta...