afh-logo

Omsorgsfull energisk familj i Tullinge

Stockholms län
Kan ta emot idag
Erfarenhet finns
Utredning finns
Kvalitetsrapport

Beskrivning av familjehemmet

En härlig go familj i Tullinge, kvinnan hemmavarande men arbetar ibland på eventföretag men kan vara hemma på heltid, mannen chef på OKQ8 station, tre hemmavarande biologiska barn flicka 2,5 år, flicka 4 år samt flicka 7 år. Har en placering nu, en ensamkommande flicka 18 år, men som kommer flytta ut till hösten. 

Familjen är aktiva inom kyrkan,  har arbetat som missionärer, bla. i Ukraina i 7 år, dricker ej alkohol

Har gått familjehemsutbildningen "Ett hem att växa i" 2017. Utredda av olika kommuner.

Bor i radhus, 6 rok gott om plats och egna rum till de placerade. Nära till skla, dagis och fritis. Har haft flera placeringar av ensamkommande. Viktigt i familjen är att alla är lika mycket värda och att ta hand om varandra.

Familjen talar svenska, engelska och ryska.

Stabilt nätverk av släkt och vänner finns.

Inga husdjur. 

Intressen: träna på gym, sång, läsa böcker, att göra mycket gemensamma aktiviteter med familjen, åka till norrland till mor och far förädrar, åka bada och annat.

Kan ta syskonplacering.

En mycket kärleksfull, varm och glad familj.

Tar emot flickor och pojkar från 0 år och uppåt, dock företrädesvis flickor.

Tar ej emot barn/ungdomar med utagerande beteende och missbruksproblematik med hänsyn till att de i dagsläget har så unga egna barn.

Ekhöjdens HVB & Familjehem AB:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Vi ger handledning till våra familjehem kontinuerligt, vi arbetar utifrån vårdplanen och gör genomförandeplan, vi skriver månadsrapporter efter överenskommelse utifrån socialtjänstens önskemål. Vi individplanerar besöksfrekvenser i familjehemmen utifrån insatser som krävs, för att det ska bli så bra som möjligt för den placerade
.
Vi har telefonberedskap 24-7 alla dagar på året.

Familjehemmen får uppdatering kring alkohol- och droger regelbundet & möjlighet till riktad förkovring när det behövs.  

Vi utreder våra familjehem genom djup intervju och vi matchar alltid familjehem efter placeringens behov. Vi är utbildade i NYA KÄLVESTEN.

Vi har utbildning inom: Cope, Nya BBIC, MI, ASI, CRA, Drog- och missbruk, Återfallsprevention & Våld i Nära Relation

Vänligen vänta...