Barn i famn AB

Barn i famn AB

Beskrivning

Samverkar med kommuner, socialsekreterare och familjehem för att säkerställa trygga placeringar.

Erbjuder grupphandledning särskilt för familjehem och socialsekreterare men även andra personalgrupper.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Famns familjer är erfarna familjehem och väl utredda. Många familjer har genomgått PRIDE utbildningen innan de har åtagit sig uppdrag genom oss. Famns konsulter är socionomer med långvarig erfarenhet av socialtjänstens arbete.

Vänligen vänta...