Home4you Familjehemsvård

Home4you Familjehemsvård

Beskrivning

Home 4You Familjehemsvård AB består av en jurist, en socionom, och sjuksköterska samt en boendepedgaog. Vi har alla mångårig erfarenhet av familjehemsvård inom kommunal och privat regi.
Vi är väl förtrogna med rådande lagstiftning och BBiC. Var och en av oss är proffs inom sitt arbetsområde och har  jobbat med människor på ett eller annat sätt i arbetslivet.

Inom Home 4you jobbar vi utifrån Socialstyrelsens utbildning i ”Ett hem att växa i".

Home 4you har en egen sjuksköterska som kan vara behjälplig med tips och råd kring frågor som rör hälsa & sjukvård samt tillgång till en psykoterapeut som är legitimerat psykolog med mångårig erfarenhet inom det psykosociala området och Identitetsterapi.
Psykologen tas in vid behov, för extern handledning av våra Jour- och familjehem samt för de barn och ungdomar som mår dåligt psykiskt och behöver proffesionell hjälp.

Målgrupp

Barn och unga upp till 21år, Ensamkommande flyktingbarn 1-21år Hedersrelaterat våld. Mor- och barnplaceringar eller syskonpar. Akut Jourplacering av både barn och ungdomar 1-21år.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...