Stall Xena

Stall Xena

Beskrivning

Stall Xena är ett behandlingshem för flickor i åldrarna 13-20 år.

Stall Xena erbjuder behandling kombinerat med en hästskötarutbildning till flickor som befinner sig i riskzonen till en ogynnsam utveckling. Sedan starten år 2000 har vi tagit många steg framåt för att utveckla vår verksamhet. Vi har idag även möjlighet att göra utredningar där sådana önskemål finns.

 

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Vår verksamhet innehåller idag följande komponenter: Utredning, Behandling, Utbildning, Boende

Övrig verksamhet

Stall Xena är också ett utbildningsstall. Vi tar emot hästar för utbildning och försäljning.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård

Vänligen vänta...