afh-logo

Familjehem i Skåne med 20 års erfarenhet.

Skåne län
Kan ta emot idag
Erfarenhet finns
Utredning finns
Har ramavtal

Beskrivning av familjehemmet

Familjehem i Skåne med 20 års erfarenhet. Har haft placeringar inom en mängd olika problemområden. Finns i Hörby kommun och bor i generationsboende med morföräldrar som också har över 20 års erfarenhet av Familjehemsvård. Inga hemmavarande barn. Finns husdjur. Finns ledig plats.

iBalans:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

 iBalans bedriver familjehemsvård, stödboende, öppenvård och utbildning.

Vår bärande idé är att individanpassa utbudet av våra tjänster utifrån efterfrågan och erbjuda en kvalitativ- och kostnadseffektiv vård.

Vi lyckas i vårt dagliga arbete för att vi har ett förhållningssätt och bemötande som är;
• professionellt
• respektfullt
• relationsskapande

I våra olika former av familjehemsvård förstärker vi familjehemsvården - där familjehemmet
alltid utgör basen för placeringen, med hög tillgänglighet, nära stöd, regelbunden handledning, utbildning och hög kompetens och lång erfarenhet hos familjehemskonsulenterna.

Utgångspunkten för alla placerade barn och ungdomar ska vara:

• Deras rätt till trygghet.
• Deras rätt till ett gott omhändertagande i familjehemmen.
• Deras rätt till sitt ursprung.
• Deras rätt att göras delaktiga och bli lyssnade till i viktiga frågor och beslut.

iBalans personal och ledning består bl.a. av socionomer med ett flertal utbildningar i olika metoder/teorier och i ledarskap därtill många års erfarenhet. Familjehemskonsulenterna är socionomer med olika vidareutbildningar och mycket lång erfarenhet av kommunalt och privat socialt förändringsarbete, både behandlingsarbete och myndighetsutövning.

Familjehemmen är utvalda och utredda enligt BRA-FAM och Kälvestens metoden och vid behov efterföljande analys av oberoende psykolog.

I vårt koncept ingår tillgång till beredskap dygnet runt. Vården kan – vid behov kompletteras med andra professioner.

iBalans erbjuder vecko-familjehemsvård för barn och ungdomar. En placering i vecko-familjehem kan innebära att barnet/ungdomen vistas i familjehemmet i veckorna och bor hemma på helger och lov.

iBalans erbjuder konsulentstödd förstärkt familjehemsvård. En placering i ett av våra förstärkta konsulentstödda familjehem kan ses som ett fullgott alternativ till utredningsplaceringar, HVB-placeringar och övrig institutionsvård.

iBalans erbjuder utredningsplacering i familjehem för barn, ungdomar samt föräldrar och barn. Vår erfarenhet säger oss att det finns ett behov av att skapa kvalitativa alternativ till dagens utbud avseende utredningsplaceringar - framförallt för de lite yngre barnen och deras föräldrar.

iBalans har ett stödboende om fyra lägenheter beläget i Lund, boendet består av 2 rums lägenheter som är fullt utrustade och som omgärdas av en stor härlig trädgård.

iBalans stödboende/träningsboendetar emot ungdomar och unga vuxna som är i behov av förstärkt öppenvård, stöd i boendet, sysselsättning, kontakt med myndigheter etc. Boendet fungerar utmärkt som utslussboende för HVB- och familjehemsplacerade ungdomar. Boendet är även lämpligt för föräldrar och barn som har behov av stöd i föräldrarollen.
iBalans har sitt kontor på stödboendet, vilket i praktiken innebär att boendet är bemannat varje dag.

iBalans erbjuder olika former av öppenvård - individuellt anpassad öppenvård till barn/ungdomar och vuxna, samt stöd vid umgänge.

iBalans erbjuder handledning, stöd och utbildning till socionomer och chefer inom kommunal socialtjänst.

 

Vänligen vänta...