Öppna hem

Öppna hem

Beskrivning

Öppna hem erbjuder konsulentstödda jourhem, familjehem samt förstärkt familjehem för barn och unga mellan 0–18 år.  Vi kan erbjuda jour- och familjehem belägna i västra Götalands län och Skåne län med omnejd. Vi har idag ramavtal med ca 70 kommuner runt om i landet.

Målgrupp

Vår verksamhet riktar sig till barn och unga som behöver placeras i familjehem på grund av omsorgsbrist i hemmiljö, hedersproblematik, skyddsärenden, ensamkommande barn, kriminalitet samt social problematik.

Övrig verksamhet

Personal
Vårt team har mångårig yrkeserfarenhet inom familjehemsvård, utrednings- samt integrationsarbete. Vi har dessutom bred kompetens kring SoL och LVU placering av yngre barn samt ensamkommande barn.

Handledning och stöd
Öppna hems familjehem får täta handledningstillfällen. De första två månaderna besöker ansvarig konsulent familjehemmet minst en gång i veckan och därefter i snitt två gånger i månaden, beroende på hur placeringen fortlöper. Vi har jourverksamhet dygnet runt, vilket innefattar att vi står i beredskap att åka hem till familjehemmet om behov uppstår, oavsett tid på dygnet.
Öppna hem erbjuder även sina familjehem tillgång till tolk, vid behov. Öppna hem har även konsulterade psykolog och läkare vid behov.

Rapport enligt BBIC
Enligt överenskommelse skickas periodrapport/månadsrapport utifrån BBIC till uppdragsgivare. Vi är angelägna om att socialsekreterare är välinformerad och uppdaterad kring placeringen.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...