afh-logo

Par på gård i närheten av Krylbo/Avesta

Dalarnas län
Kan ta emot idag
Erfarenhet finns
Utredning finns
Har ramavtal

Beskrivning av familjehemmet

Par som bor på hästgård, med ridhus och hästhållning. PÅ gården finns flera hus och bostadshuset paret bor i har 5 rum och kök.

På gården bor också dottern som jobbar på gården och finns i vardagen för dem som bor där.

Paret har varit tillsammans sedan 1991 och gifta sedan 2011.

Han är född -49 och hon född -61. Kvinnan jobbar på gården och han är anställd inom åkeribranschen. Paret har två pågående placeringar. En flicka 18 år och en pojke 14 år. Flickan har bott där i två år och pojken längre än det.

Paret har tre platser i familjehemmet om matchning anses god.

Bloton:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Bloton Familjehemsvård utför tillsammans med uppdragsgivare planera för vårdinsatsen utifrån utredning och vårdplan, vilket resulterar i en genomförandeplan. Den typ av behandlande insats som bedöms ha god funktion kommer utan extra kostnad att tillsättas och bedrivas av Bloton Öppenvård. Närmare beskrivning av de behandlings- insatser Bloton Öppenvård kan erbjuda hittar ni på hemsidan.

Bloton Öppenvård arbetar utifrån en modell som innefattar skattningar av mående, beteenden och risk- och skyddsfaktorer. Vi tillsätte adekvata insatser som bygger på socialsekreterens bedömningar och eventuell kompletterande information. Dessa insatser kommer kvalitets-säkras och följas upp. Vi mäter förändring hos individen och familjen under hela processen för att på så vis förstå vad som behöver göras och när individen och familjen är redo för återflytt till hemmet.  

Den placerade och dennes vårdnadshavare får en egen samtalskontakt/kuratpr genom Bloton öppenvård för att trygga att alla i näverket får stöd i situationen och kan utveckla färdigheter och ändra sitt beteende mönster i sin familj och situation.

Vänligen vänta...