afh-logo

Par på gård i närheten av Krylbo/Avesta

Dalarnas län
Kan ta emot idag
Erfarenhet finns
Utredning finns
Har ramavtal

Beskrivning av familjehemmet

Par som bor på hästgård, med ridhus och hästhållning. På gården finns flera hus och bostadshuset paret bor i har 5 rum och kök.

På gården bor också dottern som jobbar på gården och finns i vardagen för dem som bor där.

Paret har varit tillsammans sedan 1991 och gifta sedan 2011.

Han är född -49 och hon född -61. Kvinnan jobbar på gården och han är anställd inom åkeribranschen. Paret har två pågående placeringar. En flicka 18 år och en pojke 14 år. Flickan har bott där i två år och pojken längre än det.

Paret har tre platser i familjehemmet om matchning anses god.

Bloton Öppenvård:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Bloton Öppenvård kommer tillsammans med uppdragsgivare planera för vårdinsatsen utifrån utredning och vårdplan, vilket resulterar i en genomförandeplan.Den typ av behandlande insats som bedöms ha god funktion kommer utan extra kostnad att tillsättas och bedrivas av Bloton Öppenvård. Närmare beskrivning av de behandlingsinsatser Bloton Öppenvård kan erbjuda hittar ni på hemsidan. 

Bloton Öppenvård arbetar utifrån en modell som innefattar skattningar av mående, beteenden och risk- och skyddsfaktorer. Vi tillsätter adekvata insatser som bygger på socialsekreterarens bedömning och kompletterande information i form av vår egen kartläggning. Dessa insatser kommer kvalitetssäkras och följas upp. Vi mäter förändring hos individen och familjen under hela processen för att på så vis förstå vad som behöver göras och när individen och familjen är redo för återflytt till hemmet. Den placerade och dennes vårdnadshavare får en egen samtalskontakt/kurator genom Bloton Öppenvård för att trygga att alla i nätverket får stöd i situationen och kan utveckla färdigheter och ändra sitt beteendemönster i sin familj och i sin situation. 

Vänligen vänta...