Familjehemkonsulenter  Sverige AB

Familjehemkonsulenter Sverige AB

Beskrivning

Familjehemkonsulenter Sverige AB är ett etablerat företag med mål och vision att erbjuda barnen ett tryggt och stabil tillvaro med en meningsfull fritid.

Vi erbjuder placeringar för ensamkommande flyktingbarn. Vi har konsulentstödd familjehem och jourhem i en mindre skala med säker och god kvalité och kärleksfull omsorg. Vår styrka är vår kulturella mångfald hos våra familjehem och vår mångsidiga och långa erfarenhet i arbete med ensamkommande barn. Vi är noga med att utbilda våra familjehem om ensamkommande barn, asylprocessen och integration. Våra familjehem får extra stöd från oss gällande skolinskrivning, tand- och sjukvård samt diverse praktiska arbete så som transport. Vi lägger stort vikt att vårt samarbete med aktörer runt barnet fungerar på ett bra och smidigt sätt för barnets bästa. Vi anser att samverkan med barnet och övriga aktörer är viktigt därför arbetar uifrån ett "VI". Samtliga familjer som blir familjehem (uppdragstagare) hos Familjekonsulenter Sverige AB uppfyller föreskrifter och rekommendationer. VI genomför en första utbildning och besöker familjehemmen innan en placering blir aktuell. Familjehemmen får kontinuerlig handledning och erbjuds löpande utbildningar. Till stöd för familjehemmen finns det praktiskt råd och stöd dygnet runt från en av våra konsulenter.Vid placering kommer det att  upprättas en genomförandeplan som barnet, familjhemmet, godman
och socialtjänstetn är delaktiga. Våra konsulenter följer upp barnet och ärmed hela vägen.
 
För att underlätta för våra familjehem, socialtjänsten och för barnets trygghet erbjuder vi praktisk stöd 
med bl.a. transport, fritidsaktiviteter,  tidsbokningar,kontakt med anhöriga, familjanknyttning, uppföljning av ärande m.m. 

 

Målgrupp

Ensamkommande barn i alla åldrar

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Famijehemsverksamhet med konsuelenter.

Övrig verksamhet

Träningslägenheter

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...