Nystartarna

Nystartarna

Beskrivning

Nystartarna förmedlar konsulentstödd familjehem och jourhem för ensamkommande flyktingbarn, pojkar och flickor, i åldrarna 4 till 18 år. Vi samarbetar med trygga familjehem och jourhem över hela Sverige, främst i Stockholm och Uppsala.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...