afh-logo

Afgansk familjehem med erfarenhet

Stockholms län
Kan ta emot idag
Erfarenhet finns
Utredning finns
Har ramavtal

Beskrivning av familjehemmet

Afganskt familjehem med hemmavarande vuxen.

Familjen bor i Stockholm och har en tonårsson hemma. Familjen har erfarenhet från tidigare placeringar. 

Ljuset och Lugnet:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

De metoder vi arbetar med är KASAM, MI, KBT och COPE För att skapa förändringen kommer vi arbeta utifrån KASAM, känsla av sammanhang, begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Motiverande samtal: MI bygger på motivera till beteendeförändring, vi kommer att stärka individerna i att hitta sina egna lösningar till förändring och befästa och vidmakthålla motivationen strategier. COPE Föräldrastödsprogram COPE- programmet har utarbetats i Kanada av professor Charles Cunningham vid McMaster University, Hamilton, Ontario. Programmet är evidensbaserat och har fått stor spridning i Sverige inom framförallt förskola, skola/elevhälsa och socialtjänst, men även inom landstingsverksamheter såsom BUP och barnhabilitering. COPE ger den vuxne verktyg att förstå och bemöta barn, Stärka de vuxna runt barnet i sitt föräldraskap, Förbättra samspelet inom familjen, Skapa ett nätverk mellan vuxna KBT - Kognitiv beteende terapi. Kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Begreppet kognitiv beteendeterapi anger att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu.

Vänligen vänta...