Unga Hus

Unga Hus

Beskrivning

 

Vi sätter barnet och ungdomen i centrum men är medvetna om att alla i kedjan måste få det stöd och den ersättning som behövs för att barnet/ungdomen ska få nödvändig vård och omsorg. Våra tjänster är uppbyggda så att de sätter barnen först och avlastar Socialtjänsten genom att hålla en hög kvalitet i kommunikation, tillgänglighet och utförande.

 

•   Vi tar emot ensamkommande flyktingbarn
•   Våra familjer har genomgått vår utbildning och utredning
•   Vi tar emot barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år
•   Stödet till familjen är individuellt utformat
•   Extern kompetens finns vid behov
•   Gemensamma aktiviteter för familjehemmen
•   Unga Hus har stor språkkompetens såsom: arabiska, albanska, serbokroatiska, persiska, dari, farsi, pashto, turkiska, somaliska, engelska.
•   Vi finns tillgängliga 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året så att du alltid kan få det stöd du behöver – när du behöver det.
•   Alla våra familjehem får tilldelat sig en erfaren och kvalificerad familjehemskonsulent för kontakt, handledning och regelbundna besök.
•   Vi har ett lokalt team som består av familjehemskonsulenter, terapeuter, stödpersoner, socionomer och behandlingspedagoger, för att på bästa sätt kunna hjälpa och stötta dig, din familj och det barn eller den unga som bor hos er.

Målgrupp

Barn, ungdomar och vuxna samt föräldrar med barn som omfattas av insatser enl. SoL, LVU och i vissa fall LSS. Vi tar emot ensamkommande flyktingbarn. Unga Hus tar emot barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...