afh-logo

Familjehem/Jourhem i Helsingborg

Skåne län
Kan ta emot idag

Beskrivning av familjehemmet

Familjen bor i en villa i Helsingborg. Makarna har de senaste nio åren drivit en caféverksamhet. Hushållet har ett stort intresse för matlagning, bakning och hälsosamma matvanor. Efter försäljningen av verksamheten är mannen hemma på heltid. Familjen visar goda salutogena förutsättningar för värnandet av barns säkerhet. Med bred kulturkompetens kan de erbjuda ett tydligt känslomässigt stöd och vägledning utifrån barns behov och grad av förståelse. Språkkompetensen i hemmet gör paret särskilt kommunikativa gentemot barn som talar arabiska. De förmår erbjuda goda vardagsrutiner och uppfostringsstrategier. I hemmet bor idag två vuxna barn. Alla familjemedlemmar har frihet att tycka, tänka och agera. Familjen är omhändertagande, omtänksam och öppensinnad. Makarna är pedagogiska och lyssnande. Paret har god beredskap för barn med sämre psykis hälsa. De vet hur man för fram ett budskap eller en åsikt, och hur man hanterar tyngden i ansvaret att vara familjehem. De är gott rustade för mottagande av barn som haft svårigheter.

 

Omsorgsbyrån Individ & Familj AB:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Genom vår erfarenhet av tillståndspliktig verksamhetsdrift har vi byggt upp ett stort kontaktnät som sträcker sig över hela landet. Vi har tillgång till en egen familjebank med familjer som är lämpliga och trygga och som gärna vill erbjuda ett välkomnande hem till behövande barn. Vår familjebank består av familjehem som vi har besökt och utrett samt familjer som är under utredning. Genom vår familjebank kan vi snabbt anpassa oss efter barnets behov och hitta rätt familj till rätt barn. Då vi har en stor erfarenhet av arbete inom funktionshinderområdet har vi även tillgång till handikappanpassade hem. Vi är lyhörda och anpassar våra insatser efter familjehemmens behov, dels via vardaglig konsulentkontakt, dels genom strukturerad handledning. Vi erbjuder också stöd till familjens alla medlemmar eftersom en placering påverkar fler än bara den placerade och de vuxna. Omsorgsbyrån Individ & Familjs jour finns tillgänglig på telefon dygnet runt. Möjligheten att ringa och rådgöra med en konsulent, på barnets eget språk, gör att det sällan uppstår akuta situationer i familjehemmen. Vi avlastar våra familjehem genom att ansvara för kringkontakter och planering. Vi sitter också med på möten och stöttar i kontakt med anhöriga, myndigheter och andra vårdgivare.

Vänligen vänta...