Healia

Healia

Beskrivning

Att vara familjehem innebär inte bara att ta emot ett barn i sitt hem. Att stötta barnet eller ungdomen inom viktiga områden i livet som t ex skolgång och hälsa är också en viktig del. Alla barns behov och förutsättningar är unika. Och inget familjehem är heller det andra likt. Att vara familjehem innebär ofta en utmaning på ett eller annat sätt men man kan också räkna med att få mycket tillbaka i form av glädje, nya kunskaper och livskvalitet. Det är också viktigt att veta att ni får stöd, handledning och utbildning från oss hela vägen. Genom att vara ett familjehem kan du göra stor skillnad i ett barn eller ungdoms liv.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

1 Förfrågan Socialtjänsten tar kontakt med Healia Vi vill då ha all information om barnen. Vi upprättar omgående en kontakt med ansvarig handläggar på Helia (Intervention Partners). 2 Matchning Med förfrågan som underlag går vi igenom alla våra jour-/familjehem för att göra en passande matchning. Efter det återkommer vi med ett eller flera förslag, oftast inom en timme. 3 Uppdragsbekräftelse Om det finns önskemål om det ordnar vi med det praktiska kring placeringen, det vill säga hämtar och kör till familjen. Handläggare på Healia ansvarar för att målsättningarna för placeringen följs och håller tät kontakt med familjen och socialtjänsten. Uppdragsbekräftelse skrivs. 4 Genomförandeplan För att vi på Helia ,våra jour- och familjehem samt eventuell kontaktperson ska kunna utföra uppdraget på bästa sätt önskar vi alltid få in socialtjänstens genomföradeplan för ungdomen. 5 30 dagars utvärderingsperiod Inom 30 dagar sätter Healia upp en handlingsplan med socialtjänsten önskemål med tydliga delmål. Handlingsplanen granskas och uppdateras kontinuerligt. 6 Uppföljningsmöte Uppföljningsmöte på socialtjänsten Tillsammans

Vänligen vänta...