Resiliens

Resiliens

Beskrivning

Resiliens Örebro AB startades av människor som arbetat med ensamkommande flyktingbarn i kommunal regi. Den kunskapen och kompetensen vill vi nu omsätta och utveckla en verksamhet, som symboliseras av enkelhet, tydlighet, snabbhet i beslut, gedigen värdegrund samt en stor anpassning utifrån individens förutsättningar och behov. Resiliens betyder ordagrant förmågan att återhämta sig eller motstå olika störningar.

Resiliens AB har erfarenheter från arbete med ensamkommande flyktingbarn och självklart även barn och ungdomar som av olika anledningar har insatser från socialtjänsten. Vi har en bred kompetens att på ett bra sätt ordna bästa möjliga mottagande av dessa barn och ungdomar. Traumabehandlande psykoterapeuter samt specialpedagoger är kopplade till verksamheten och möjligheter till att få komma till engagerade familjer med stor kompetens och samhällsengagemang gör att vi har möjlighet att erbjuda kommuner denna verksamhet!

Målgrupp

Vi menar att trots oerhörda påfrestningar kan individer komma tillbaka och leva ett tryggt och värdigt liv, det kan ta tid och olika individer behöver olika stöd och insatser för att komma dit, men det är den genuina tron att individer som utstått svåra situationer och levt under svåra förhållanden kan återhämta sig och integreras i samhället. •Förtroende •Trygghet •Tillit •Snabba processer/enkelhet •Framtidstro

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Vi arbetar med ett begränsat antal familjehem som vi vill ska vara väl rustade när det gäller arbetet som familjehem. Förutom att kunna vara ett varmt, öppet, generöst och tryggt familjehem kan våra familjehem också arbeta lösningsfokuserat med beteendeinslag i träningssyfte för ungdomen/barnet. Detta sker alltid i nära samarbete med de familjehemsinspektörer som vi samarbetar med. Vår målsättning är att våra familjehem ska arbeta efter målskrivningar som kontinuerligt uppdateras av placeringsansvarig i samråd med familjehemmet och oss på Resiliens AB

Övrig verksamhet

Resiliens erbjuder socialförvaltningar tillgång till förstärkning av familjehemsvården utifrån individuella behov. coachning av familjehem i deras hem-miljö. • tillgång till jour-telefon för familjehemmet för råd, samtal och stöd. • tillgång tillspecialpedagog/lärare för t.ex ART-insatser eller coachning/handledning av familjer med placerade barn/ungdom med Asperger, ADHD eller diagnoser inom autismspektrat. • tillgång till nätverk av familjehem/jourfamiljer samt förmedling av dessa. • umgänges-service vid skyddade umgängen hos familjer med dessa behov. • skriftlig dokumentation av samtliga utförda tjänster. Resiliens har lång erfarenhet av familjehemsvård, både i kommunal och privat regi. Erfarenhet från manualbaserade beteendeprogram i familjemiljö.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård

Vänligen vänta...