afh-logo

Familjehem i Västerås

Västmanlands län
Kan ta emot idag
Erfarenhet finns
Utredning finns
Har ramavtal

Beskrivning av familjehemmet

Erfarenhet; mångårigt erfaren och kunnig familj där mamman är lärare/rektor samt mannen är polis. Engagerade och duktiga att motivera samt integrera i fungerande sammanhang.

Boende;  i villa centralt i Västerås. Arbetat med ensamkommande, flickor, där de har fungerat som familjehem med skyddad placering. Duktiga och erfarna att arbeta utifrån vårdplan, genomförandeplan samt handledning. Tydliga och strukturerade när det gäller. Utredning finns.

Styrkor; Familjen har ett stort engagemang i föreningsliv och samhälle med mycket goda skolkontakter för barn och ungdomar med stora behov av stöd. Duktiga på att arbeta upp god självkänsla och inger hopp och trygghet för de barn och ungdomar de kommer i kontakt med.

Konsulent Dan som handleder familjen säger; trygghet och ärlighet samt pålitlighet är viktiga grundpelare för båda familjehemsföräldrarna. Att kunna stå för vad man säger, men också att ha förmåga att ändra sig om det är nödvändigt. Att regler fungerar i familjen och att man kan lita på varandra. Kommunikation är viktigt så att man förstår varandra. Det är viktigt att trivas tillsammans och att alla respektera varandra. Att hjälpa och stödja ungdomarna i en positiv utveckling. Familjehemmet tycker det är viktigt att kunna diskutera och försöka förstå hur andra tänker. Ömsesidig förståelse och kommunikation är viktigt. Att mötas och lösa saker tillsammans. Familjehemsmamman är inte rädd för konflikter men tycker också att det ska strävas mot att lösa saker innan de blir till konflikt. Familjehemspappan har ett stort lugn och inger trygghet och kan uppfattas som mer avvaktande. De kompletterar varandra på ett mycket bra sätt utifrån sina personligheter. Familjehemsmammans är mera direkt i sitt sätt och familjehemspappan är mer eftertänksam.

Resiliens:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Vi arbetar med ett begränsat antal familjehem som vi vill ska vara väl rustade när det gäller arbetet som familjehem. Förutom att kunna vara ett varmt, öppet, generöst och tryggt familjehem kan våra familjehem också arbeta lösningsfokuserat med beteendeinslag i träningssyfte för ungdomen/barnet. Detta sker alltid i nära samarbete med de familjehemsinspektörer som vi samarbetar med. Vår målsättning är att våra familjehem ska arbeta efter målskrivningar som kontinuerligt uppdateras av placeringsansvarig i samråd med familjehemmet och oss på Resiliens AB

Vänligen vänta...