ABI Omsorg

ABI Omsorg

Beskrivning

Familjehemmen arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt för att frambringa hälsa och stärka relationen till ungdomen.
Utredning av nya familjehem:
Vi på ABI Omsorg utreder familjehem med utgång från Kälvestensmetoden. Samtliga hem är utredda och bedöms lämpliga, utbildning erbjuds innan barnet eller ungdomen flyttar in. Vi placerar omsorgsfullt för att matcha barn och ungdomar i rätt hem. Vi utför flera utredningar och strävar efter att ha flera placeringar redo för att kunna matcha den placerade i det mest lämpade hemmet. Genom våra utredningar kan vi identifiera hemmens resurser för att matcha barn och ungdomars behov

Vänligen vänta...