Acura

Acura

Beskrivning

Acura AB

 

Acura AB är ett företag som riktat in sig på att bedriva individ och familjeomsorgstjänster med stort omsorg och hög kvalitet. Acura kommer från det latinska ordet cura som betyder just omsorg. Vi är ett ansvarstagande företag som alltid strävar efter excellence. Vi strävar alltid efter att använda oss av evidensbaserade metoder och instrument i vår verksamhet för att kunna garantera kvaliteten i verksamhet. Acura är ett företag med stort integritet där våra värderingar genom syrar vår dagliga verksamet.

 

Vår kärnverksamhet är att hjälpa kommuner att placera ensamkommande flyktingbarn i familjehem. Acura AB använder sig av Kälvestensmetoden samt den standardiserade bedömningsmetoden BRA-fam som rekommenderas av Socialstyrelsen vid rekrytering av familjehem. Vi utreder våra familjer i flera steg, där det bl.a ingår intervjuer, hembesök och utdrag från polisen, socialtjänsten och kronofogden.

Målgrupp

Ensamkommande barn och ungdommar

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...