MGA Omsorg

MGA Omsorg

Beskrivning

Verksamhetsbeskrivning för MGA Omsorg

 

MGA Omsorg är ett bolag vars huvudinriktning är familjehemsvård.Vi erbjuder familjehem, jourhem, resursboende och placering av ensamkommande barn.

Vårt arbete syftar till att skapa en trygg och utvecklande tillvaro för barn och unga som av olika anledningar inte kan bo i sin egen familj. Vårt sätt att arbeta utgår i första hand från barnets behov.

MGA Omsorgs verksamhet bygger på en humanistisk människosyn, där alla människor är lika värda, oavsett ålder, kön, sexuell läggning, religion eller ursprung.

 Vi använder oss av det online baserade journalsystemet Rätt Spår för att underlätta för både familjehemmen och våra uppdragsgivare.

MGA Omsorg har sitt säte i Stockholm, Järfälla. Vårt upptagningsområde är i första hand Mälardalsregionen, men vi skräddarsyr lösningar för uppdragsgivare i hela landet.

Uppdragsgivare

Våra uppdragsgivare är de kommunala socialtjänsterna och statliga myndigheter såsom migrationsverket. Vi ser socialtjänsten som en viktig aktör och samarbetspartner. I dialog med socialtjänsten vill vi hitta de bästa förutsättningarna för barnets välmående, hälsa och utveckling. Ambitionen är att vara ett komplement till kommunens arbete inom familjevården.

Uppdraget

Vårt uppdrag är att matcha familjer och barn, utifrån familjens möjlighet att ge barnet/den unge dom bästa förutsättningarna att utvecklas. Trygghet, kärlek och vägledning är några av de värdegrunder vi arbetar med. Vi kartlägger barnets behov fortlöpande för att kunna tillhandahålla de verktyg som familjehemmet och barnet behöver för en fortsatt positiv utveckling. Vi träffar familjehemmen kontinuerligt och till en början veckovis. Vi är tillgängliga dygnet runt för rådgivning. Vi har möjlighet att erbjuda er och familjehemmet besök i hemkommunen vid fyra tillfällen/år.

 

Uppdragstagare

Det första steget i en lyckad placering är rekrytering av lämpliga familjehem. Vi utreder familjehemmen med hjälp av Socialstyrelsens bedömningsinstrument och gör djupintervjuer med familjen. Vi gör flera hembesök för att få en inblick i familjens förutsättningar att vara en trygg miljö för de placerade barnen och ungdomarna. Vi kräver aktuella registerutdrag för att säkerställa familjens lämplighet. Vi tittar även på familjens behov av utbildning inför det kommande uppdraget och tillhandahåller fortlöpande utbildning och handledning.

 

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Vänligen vänta...