Stockholms Barndomshem

Stockholms Barndomshem

Beskrivning

TILLSTÅNDSBEVIS från IVO finns. AKUT FÖRFRÅGAN ring 073-261 08 00

Stockholms Barndomshem AB är stationerat i Tullinge i Stockholm. De flesta familjer finns i Stockholms området, men några finns i andra delar i Sverige. Vi lägger stor vikt vid att rekrytera kvalitativa familjehem och att familjerna ska få det stöd och den kompetensutveckling de behöver för att kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Fokus för oss är omsorg, kunskap och trygghet. 

 

Målgrupp

Vi tar emot alla barn och ungdomar 0-21 år. Vi tar inte emot ungdomar med aktivt missbruk.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Verksamhetens insatser är baserade på den enskilde ungdomens vårdplan. 

 

Övrig verksamhet

• Handledning- En gång per månad har familjerna grupphandledning med leg psykolog Ulf Lager.

Våra konsulenter har regelbunden kontakt med familjerna för uppföljning. Familjerna har tillgång till jourtelefon dygnet runt.

• Två gånger per år erbjuder vi familjeaktiviteter tillsammans med ungdomarna.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...