Kronans Familjehem AB

Kronans Familjehem AB

Beskrivning

Kronans familjehem erbjuder jour och familjehem för barn och unga. Verksamheten tar emot både pojkar och flickor från åldrarna 0-17 år. Vi har även jour och familjehem för ensamkommande barn.

Vår målsättning är att hjälpa asylsökande barn i behov av trygghet på grund av svåra omständigheter. Visionen är att underlätta integrationen i Sverige och få barnen att stå på egna ben. Långsiktigt ska Kronans Familjehem sträva efter ett högt kundvärde genom att erbjuda kunderna god service och se till att asylsökande barn utan vårdnadshavare ska få en god boendeform. Vi är lyhörda mot våra kunder och strävar efter att möta deras behov.

Kronans familjehem  arbetar enligt mål och intentioner i socialtjänstlagen, FN:s barnkonvention och föreskrifter samt allmänna råd från socialstyrelsen. Familjehemsverksamheten arbetar på uppdrag av socialtjänsten och enligt uppgjord genomförandeplan i enlighet med socialtjänstens vårdplan. 

Kronans familjehem utgår alltid från barnens behov. I syfte att erbjuda barnets bästa möjliga insatser strävar vi efter att utveckla goda relationer med våra uppdragsgivare där vi för en kontinuerlig dialog kring uppdraget. Vi informerar uppdragsgivaren om processen skriftligt, detta för att uppdragsgivaren ska kunna följa utvecklingen i en placering/insats. Kronans familjehem strävar efter att parterna initialt stämmer av sina respektive syn på målen med insatsen och hur vi gemensamt ska nå dem.

Familjerna erbjuds dygnet runt jour, handledning och stöd sker löpande, uppföljning av placering sker kontinuerligt, kontakt person mot familjen utses.

Kronans familjehems geografiska upptagningsområde utgör framför allt södra Sverige, men även delar av västkusten. I dagsläget har vi utredda familjer i Malmö, Trelleborg, Älmhult,  Växjö. Lessebo, Åseda, Halmstad och Göteborg.

Priset är lägst 1700/dygn eller efter överenskommelse/ramavtal. Vårdbehovet styr priset.

 

 

 

Målgrupp

Kronans familjehem erbjuder jour och familjehem för barn och unga. Verksamheten tar emot både pojkar och flickor från åldrarna 0-17 år. Vi har även jour och familjehem för ensamkommande barn.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...