Kronans Familjehem AB

Kronans Familjehem AB

Beskrivning

Kronans Familjehem AB är ett företag som bedriver konsulentstödd familjehemsplacering. Kronans familjehem erbjuder jour – och familjehem för barn och unga. Verksamheten tar emot både pojkar och flickor från åldrarna 0-21 år samt vuxna/familjer med barn. Vi har även jour och familjehem för ensamkommande barn. Verksamheten erbjuder dessutom avlastningsboende, stödboenden för vuxna eller familjer med egna barn. Vår målsättning är att hjälpa barn/ungdom/vuxna i behov av trygghet på grund av svåra omständigheter. Kronans familjehem arbetar enligt mål och intentioner i socialtjänstlagen, FN:s barnkonvention och föreskrifter samt allmänna råd från socialstyrelsen.

 

Kronans Familjehem har sitt huvudkontor i Växjö och har konsulenter utspridda i Kronobergs-, Västra Götalands- och Skåne län. Verksamheten har ett antal utredda familjehem/jourhem. Våra familjer har erfarenhet av placeringar samt bred kulturkompetens. Flerspråkiga familjehem finns att tillgå, vanligt förekommande språk som svenska, engelska, dari, tigrinja, arabiska, somaliska.

 

Vi som arbetar på Kronans Familjehem är socionomer och beteendevetare examinerade från Linneuniversitetet i Växjö och Kalmar, Jönköpings universitet och Malmö högskola. Vi har många års erfarenhet inom socialt arbete från Socialtjänsten.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...