Viking Boende

Viking Boende

Beskrivning

Välkommen till Viking Boende!

Vi erbjuder familjehem, jourhem och stödboende i Sverige.

Viking Boende arbetar med ungdomar i åldern 13-17.

Våra familjehem, jourhem, och stödboenden är noga utvalda utifrån sin kompetens. De är bedömda utifrån Socialstyrelsens BRA-fam – modell samt utifrån djupintervjuer genomförda enligt Kälvestens metod. Våra familjehem är verksamma i Stockholm där vi även har vårt kontor. Vi har även några familjehem utanför Stockholm för de ungdomar som behöver en placering en bit bort från hemmiljön.

Vår vision att hjälpa så många som möjligt och vara långsiktig samarbetspartner för socialtjänster runt om i landet.

Viking Boende erbjuder kontinuerlig utbildning, handledning och tillgänglighet.

Målet med vårt arbete är att skapa förutsättningar för ett självständigt boende, oberoende vad gäller försörjning och integration.

Viking Boende erbjuder trygga hem för barn att växa i.

Vänligen vänta...