Raan Familjehemkonsult

Raan Familjehemkonsult

Beskrivning

Vi erbjuder konsulentstödda familjehem och placerar ensamkommande barn i åldrarna 14-17 år i trygga och stabila familjehem. Vi värnar om en bra integration, Vårt mål är att dessa barn ska få en trygg familj att bo i och att integrera sig i svenska samhället, de skall känna sig trygga i deras vardagliga liv och att de skall kunna återhämta sig från traumatiska händelser. Vi strävar efter att se till att barnets bästa kommer i första hand.

Vänligen vänta...