afh-logo

Familj på landet med gård och hästar

Skåne län
Kan ta emot idag
Erfarenhet finns
Utredning finns
Har ramavtal

Beskrivning av familjehemmet

Familj på landet utanför Åstorp i Ängelholms kommun. Familjehemspappan har  sedan tidigare äktenskap tre tjejer i åldrarna 10, 9, och 7 och de är boende hos honom varannan vecka.  Familjehemsmamman har två pojkar och en flicka och det är i åldrarna 2, 6 och 7. De har hennes barn udda veckor och familjhemspappans jämna veckor.

Familjen bor i ett rymligt hus med stall, på landet utanför Åstorp. F-9 - skola finns i Strövelstorp dit man tar sig med skolbuss på 15 minuter. Gymnasieskola finns i Helsingborg och Klippan. Möjligheter till fritidsaktiviteter finns i både Strövelstorp, Åstorp och Ängelholm, en kvart med bil vad man än väljer.

Utbildning/arbete

Familjehemspappan har läst till barnskötare och behandlingsassistent. Han har tidigare arbetat 70% som behandlingsassistent på HVB. I dagsläget arbetar han som taxichaufför.

Familjehemsmamman gick på vårdgymnasium och är utbildad undersköterska. Har arbetat inom äldrevården, LSS, på korttidsboenden och som personlig assistent. Har även varit i resursteamet i Ängelholm. Där arbetade hon med vägledning av arbetslösa ungdomar. Idag går hon på timmar som personlig assistent. Kan styra hur mycket hon arbetar vilket betyder att hon kan vara tillgänglig för eventuella placeringar hos dem.

 

Human Support Care:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Inskrivning - Efter överenskommelse om uppdrag mellan placerande myndighet och Human Support Care hålls ett inledande samtal i familjehemmet. Mötet sker i största möjliga mån tillsammans med placerande myndighet. Under mötet klargörs uppdraget som Human Support Care åtar sig. Utifrån uppdragsbeskrivningen eller vårdplanen skrivs sedan en inledande genomförandeplan för hur stödet ska se ut under placeringstiden. Innan inskrivningsmötet avslutas bokas en tid in för uppföljning. Under placeringstiden - Human Support Cares mål är att följa den upprättade vårdplanen och genomförandeplanen samt att stå för det stöd som utlovas. Vi har regelbundna och täta uppföljningar med familjehemmet och vi erbjuder handledning till familjehemsföräldrarna. Vi följer upp barnets eller ungdomens behov för att försäkra oss om att han eller hon får en så bra placering i familjehemmet som möjligt. Skulle nya behov uppstå så ansvarar Human Support Care för att detta förmedlas till uppdragsgivaren. Vi följer upp och dokumenterar enligt gällande regler. Varje månad lämnas en månadsrapport till den placerande myndigheten. Kvalificerad handledning - Handledarnas teoretiska utgångspunkt är modern psykodynamisk och systemisk teori. Ett relationsinriktat synsätt där fokus riktas på skapandet av meningsfulla och tillitsfulla relationer. Mentaliseringsperspektivet och anknytningsteorin är viktiga inslag i förståelsen för det som sker i mötet mellan familjehemmet och den placerade ungdomen eller barnet. Handledningen är inspirerad av ett fenomenologiskt tänkande som handlar om hur vi kan förstå en annan människas livsvärld och meningsuttryck via ett empatiskt förhållningssätt. En metod som fokuserar på handledarens respekt, närvaro och öppenhet inför familjehemsföräldrars genuina upplevelser, vilket är en förutsättning för utvecklandet av en fruktbar arbetsallians. Vi ser handledning med familjehemsföräldrar som en djupt mänsklig process som berör familjens hela livsvärld. I rollen som handledare till familjehemsföräldrar hanterar vi frågor som berör oss på djupet och som berör mänskliga uttryck. Utskrivning eller avbruten placering - Om Human Support Care väljer att avbryta en placering grundar det sig oftast i att det inte längre är lämpligt att barnet eller den unge bor kvar i familjehemmet. I övrigt arbetar våra familjehemskonsulenter med att skapa en trygg och stabil placering i familjehemmet.

Vänligen vänta...