Sivo

Sivo

Beskrivning

 (Vi har ca 60 familjehem i vår familjehemsbank, vi har inte hunnit uppdatera i systemet)

Om oss:

Sivo är ett konsulentföretag som förmedlar sociala insatser inom vård och omsorg. Vi har bakgrund som jurist/kontaktperson/behandlingsassistent. Vi tror att vi som jobbar inom sivo kan med hjälp av vår bakgrund och sociala kontaktnätverk verka som ett seriöst och bra alternativ till liknande företag. 

Vårt mål är att göra seriösa utredningar med hjälp av vår bakgrund samt vår socionom som vi har till hjälp vid dessa tillfällen. Genom att utföra noggranna utredningar på blivande familjehem, kontaktpersoner och jourboenden så garanterar vi goda och beprövade behandlingsmetoder.

Vi skräddarsyr placeringsformen efter det enskilda barnet behov.

Vi jobbar idag med 16 olika kommuner runt om i landet. Vi har ca 60 familjehem från Alfta i norr till Kumla i söder. 

Vi jobbar mycket med skyddsplaceringar och hedersrelaterat våld, både vi och våra familjer har bred erfarenhet.

Referenser finns att få vid förfrågan.

Tillsammans med kontunerliga utbildningar för både personal och uppdragstagare hoppas vi kunna utöka kunskap och förståelse för de uppdrag vi åtar oss samt förmedlar. 

Genom att ha daglig kontakt med våra uppdragstagare så hoppas vi kunna bistå med hjälp och kunskap . Då vi har en samordnare tillänglig dygnet runt kommer våra uppdragstagare/uppdragsgivare känna sig tryggare i vårt åtagande 

Sivo är i grunden människor som bryr sig på riktigt och med det som grund tror vi att vi kan bli en tillgång för blivande uppdragsgivare. Vi tror på ett nära samarbete

Målgrupp

Barn 0-18

Vuxna

SoL. LVU, LSS, skyddsplaceringar, hedersrelaterat m.m.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Vi skräddarsyr vården efter det enskilda barnets behov, vid skyddsplaceringar och barn med särskilda behov kopplar vi in kvalificerade kontaktpersoner som redan jobbar inom socialtjänsten och har bakgrund som socionomer. Dessa personer jobbar på uppdrag efter behov.

Vi har har mycket erfarna familjehem med bred kunskap, många av våra familjer har erfarenhet av hedersrelaterat våld. 

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...