Hjälpcentrum Väst

Hjälpcentrum Väst

Beskrivning

 

Vi har i nuläget ett antal ny utredda familjer samt ett större antal familjer med mångårig erfarenhet av familjehemsvård som är redo att ta emot placeringar.

Varje familjehem har en familjehemskoordinator kopplad till sig för att bistå dem med de behov som finns. Vi kan erbjuda kompletta och individuellt anpassade tjänster tack vare vår mångåriga erfarenhet och breda kompetens av behandlingsarbete.

Våra familjehem har ett gott stöd av erfarna konsulenter som har utbildning och arbetslivserfarenhet inom socialt arbete. Tack vare detta så står familjehemmet aldrig ensamt i placeringen utan har alltid möjlighet råd och stöd av konsulenten.

Målgrupp

Tack vare samarbete mellan familjehem och familjevårdskonsulenterna kan även familjehemmen avlastas från externa kontakter och fokusera på det de är duktiga på – att ta hand om barnen. Detta ökar uthålligheten hos familjehemmen och därigenom ökas kvaliteten på placeringen. Vår verksamhet för konsulentstödda familjehem riktar sig mot barn och ungdomar mellan 0-21 år som av någon anledning är i behov av boende utanför hemmet. Ett miljöombyte för barnet/ungdomen kan underlätta för att bryta negativa mönster och påverka positivt på livssituationen

Våra familjehem

Vänligen vänta...