LivUng AB

LivUng AB

Beskrivning

Familjehem

 

 

 

 

Att vara familjehem till ett  barn eller ungdom innebär att du öppnar ditt hem, ditt hjärta ge omsorg och trygghet. Man blir som en "extraförälder". till någon annans barn.Som familjehem har du till uppgift att i föräldrarnas ställe vårda och fostra barnet eller ungdomen under den tid som barnet/ ungdomen är placerad. Att ta emot någon i sin familj är en viktig social insats där du får en mycket berikande, glädjande och utmanande upplevelse.

Någon som är placerad i ett familjehem ska få en trygg och säker tillvaro. Barnet eller ungdomen ska få goda förutsättningar för att kunna integreras på bästa sätt i samhället och växa upp till en självständig individ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målgrupp

Vi tar emot uppdrag av kommuner och tar emot placeringar enligt SoL och LVU. Vår målgrupp är barn och ungdomar i åldern 0-21 år som är i behov av placering med konsulentstöd eller placering med konsulentstöd i kombination med kompletterande insatser. Barn och ungdomar med beteendeproblematik, social och psykosocial problematik, funktionshinder eller barn med bristande omsorgsmiljöer och ensamkommande flykting barn.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...