Boendeformen i Sverige AB

Boendeformen i Sverige AB

Beskrivning

Boendeformen erbjuder skräddarsyr lösningar för olika boendeformer utifrån behovet och efterfrågan

Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten, migrationsverket och i samarbete med andra aktörer där vi anordnar olika typer av boendeformer för både flyktingbarn men också alla barn som är i behov av boende med riktlinjer utifrån SKL (Sveriges kommuner och landsting) Där vi bl.a. förmedlar familjehem, jourhem, akuta boenden, träningslägenheter, stödboenden, skyddsboenden, asylboenden (ABO), externa anläggningsboenden (ABE), större hyrda fastigheter (ABK) och tillfälliga anläggningsboenden (ABT). Vårt kontaktnätverk är stort och vi har boenden i hela Sverige.

 

Målgrupp

Konsulentstödd familjehem för Ensamkommande barn, familjehem för alla svenska barn, LSS, LVU, SoL samt stödboenden Från åldrarna 0-21år

Övrig verksamhet

Vi förmedlar även andra typer av boendeformen såsom: LSS Stödboenden HVB

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Vänligen vänta...