Attention Omsorg

Attention Omsorg

Beskrivning

Attention Omsorg är ett litet vård- och omsorgsföretag som är verksamt i Mellansverige. Vi vänder oss mot såväl kommuner och företag som privatpersoner. Vi erbjuder individanpassade lösningar inom LSS, SoL och HSL.

Under våren har vi utökat vår verksamhet till att innefatta utbildning och konsultation inom våra professioner. Vi erbjuder konsultation på arbetsplatsen med personal eller chefer, samt utformning av individuella bemötandeplaner och arbetssätt tillsammans med personalgruppen

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...