afh-logo

Erfaret hem i centrala Avesta

Dalarnas län
Kan ta emot idag
Erfarenhet finns
Utredning finns
Har ramavtal

Beskrivning av familjehemmet

Kvinnan är ensamstående och bor i en villa i centrala Avesta. Villan har stort kök och två sovrum på nedervåningen samt tre sovrum på övervåningen. Till huset finns en stor trädgård. Pirjo har två hundar av mindre ras hemma. Det finns även höns tomten. Kvinnan har också en shetlandsponny som står i stall hos en bekant. Kvinnan har tidigare arbetat som ridskolelärare, bland annat för döva så hon kan teckenspråk. Hon har även arbetat inom barnomsorgen många år men är numera pensionär. 

Kvinnan har lång erfarenhet som jour- och familjehem, hennes första placering var 1996. Hon har kontakt med många av sina tidigare placeringar än idag och brukar lyckas bra i samarbetet med det biologiska nätverket. Tex skapar hon årsböcker med fotografier som hon sedan ger till föräldrar. Hon ser också till att höra av sig och skicka bilder regelbundet via sms. 

I Avesta finns det flertalet alternativ när det gäller barnomsorg och skola. Kommunen erbjuder allt från förskola till vuxenutbildningar. Närhet till centrum med flertalet butiker och olika aktiviteter som badhus och idrottsanläggning.  

Avesta ligger centralt i södra dalarna med bra kommunikationer. Både Sala och Fagersta finns inom 3-4 mil. Uppsala ligger 10 mil bort.  

Kvinnan kan ta emot flera placeringar men är noga med att barnens behov går först. Vissa kan behöva vara själva och då går det först, andra kan må bra av sällskap. Hon är noga med att barnen matchar ihop med varandra. I dagsläget har hon ingen befintlig placering.  

Som person upplevs kvinnan vara omhändertagande, varm och engagerad. Hon är känslomässigt tillgänglig men kan också sätta gränser och vara tydlig.  

Kvinnan har en son, Victor, som är född 1994. Han bor i Avesta och arbetar som grävmaskinist. 

Förutom vår egen utredning finns även kommunutredning.  

Kiron Care AB:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Jourplacering. Arbetet baseras på vårt program för jourplaceringar. Viktiga grundbultar är kundens, klientens och föräldrars delaktighet, tydlighet och transparens beträffande placeringens orsak, mål och medel. Särskild uppmärksamhet ägnas eventuellt missbruk, den placerades och föräldrarnas existentiella situation, samt behovet av stöd för att förbättra den placerades möjligheter i nästa skede, oavsett om det handlar om att komma tillbaka hem eller att komma vidare till annan vårdform.

Stadigvarande placeringar. Även här baseras arbetet på vårt program. Programmet inleds med en behovsanalys i samråd med uppdragsgivare, klient och klientens nätverk. Analysen integreras i genomförandeplan och den följs upp, utvärderas och revideras kontinuerligt. Av analysen framgår alltid vilket personligt stöd den placerade behöver, vilket stöd den placerades nätverk behöver och vad som behövs för en fungerande sysselsättning i utbildning eller annat. Särskild uppmärksamhet ägnas också eventuella missbruk och psykisk ohälsa. Vid långvariga placeringar skall placeringen erbjuda en familj och ett hem i första hand. Behandling ges sedan av konsulenter och andra professionella vårdgivare.

Missbruk: Vårt program för placering av missbrukare i familjehemsvård innehåller mycket av det som nämnts ovan, men därtill ingår också att vi arbetar med den placerades motivation med hänsyn tagen till var den placerade befinner sig i den rent biokemiska och medicinska processen. Vi arbetar även alltid med eventuellt medberoende hos nätverket. Drogtester  ingår ofta liksom en individuellt utformad coaching för den placerade. Vi erbjuder ÅP, MI-samtal etc.

Vänligen vänta...