Engagerat familjehem i Taberg, utanför Jönköping

Jönköpings län
Kan ta emot idag
Erfarenhet finns
Utredning finns
Har ramavtal

Beskrivning av familjehemmet

Vi har ett mycket erfaret och engagerat familjehem i Taberg, utanför Jönköping. Familjehemmet består av två vuxna och en 14-åriga dotter. Kvinnan finns hemma på heltid, 

Paret har varit familjehem sedan 2005 och har erfarenhet av barn/unga med utåtagerande beteende, social problematik, anknytningsproblematik, diagnoser likt ADHD/autism, attitydproblematik m.m. Familjehemmett har erfarenhet av långvariga placeringar samt även kortare placeringar. Familjehemmet är tålmodiga, stabila och trygga. De är bra på att skapa relation och en förutsägbar och därigenom trygg vardag. 

Familjehemmet har ett stort intresse för hästar. De gillar även att ägna sig åt husrenovering.

Hemnovia AB:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Utvärdering samt uppföljning av placering sker kontinuerligt. Hemnovia har kontinuerlig handledning av familje- och jourhem. Konsulter finns knutna till Hemnovia AB`s verksamhet. Vi har samarbetsavtal med vården, tolkföretag samt enskilda personer med olika kompetenser. De kopplas in där det finns behov, exempelvis psykologer. När familjer ansöker om att få vara jour- eller familjehem via Hemnovia görs en utredning enligt Kälvestenmetoden. Metoden är en halvstrukturerad intervjumetod som utarbetats av Gustav Jonsson och Anna-Lisa Kälvesten. Det är den mest vedertagna metod som används i Sverige idag. Metoden bygger på psykodynamisk teori och tillämpades från början till att få en bild av biologiska föräldrars resurser. Metoden omarbetades i slutet av 70-talet för att anpassas till familjehemsutredningar och har sedan dess utvecklats och förfinats. Det som framkommer under intervjuprocessen är till exempel parternas bakgrund, uppväxt, förebilder i föräldraskapet, familjens rollfördelning, samspel och hur kommunikationen fungerar i familjen. Intervjun genomförs av Hemnovia konsulenter med båda makar samtidigt, men var för sig under en för- eller eftermiddag. Intervjun sker i hemmet. Intervjumaterialet tolkas med en psykolog. Därefter informerar Hemnovia konsulenterna om det finns förutsättningar för ett samarbete som familjehem. Dygnet runt, sju dagar i veckan kan man även ringa för stöd och lösning av problem.

Vänligen vänta...