afh-logo

Erfaren kvinna i Angered

Västra Götalands län
Kan ta emot idag
Erfarenhet finns
Utredning finns

Beskrivning av familjehemmet

Kvinna född -79 boendes i en stor lägenhet i Angered, Göteborg. Kvinnan studerar till socialpedagog och är i skolan två dagar i veckan. Kvinnan flydde till Sverige som barn från Kurdistan, norra Irak. Kvinnan har arbetat på HVB-hem för ensamkommande samt som fritidsledare. Kvinnan har även under flera år varit kontaktperson för ungdomar. Kvinnan har stor erfarenhet av ungdomar, speciellt tjejer, samt hur det kan kännas och vara att fly från sitt hemland.

Hemnovia AB:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Utvärdering samt uppföljning av placering sker kontinuerligt. Hemnovia har kontinuerlig handledning av familje- och jourhem. Konsulter finns knutna till Hemnovia AB`s verksamhet. Vi har samarbetsavtal med vården, tolkföretag samt enskilda personer med olika kompetenser. De kopplas in där det finns behov, exempelvis psykologer. När familjer ansöker om att få vara jour- eller familjehem via Hemnovia görs en utredning enligt Kälvestenmetoden. Metoden är en halvstrukturerad intervjumetod som utarbetats av Gustav Jonsson och Anna-Lisa Kälvesten. Det är den mest vedertagna metod som används i Sverige idag. Metoden bygger på psykodynamisk teori och tillämpades från början till att få en bild av biologiska föräldrars resurser. Metoden omarbetades i slutet av 70-talet för att anpassas till familjehemsutredningar och har sedan dess utvecklats och förfinats. Det som framkommer under intervjuprocessen är till exempel parternas bakgrund, uppväxt, förebilder i föräldraskapet, familjens rollfördelning, samspel och hur kommunikationen fungerar i familjen. Intervjun genomförs av Hemnovia konsulenter med båda makar samtidigt, men var för sig under en för- eller eftermiddag. Intervjun sker i hemmet. Intervjumaterialet tolkas med en psykolog. Därefter informerar Hemnovia konsulenterna om det finns förutsättningar för ett samarbete som familjehem. Dygnet runt, sju dagar i veckan kan man även ringa för stöd och lösning av problem.

Vänligen vänta...