Aktivt familjehem i Hisings Backa, Göteborg

Västra Götalands län
Kan ta emot idag
Erfarenhet finns
Utredning finns

Beskrivning av familjehemmet

Vi har ett erfaret familjehem boendes i Hisings Backa, Göteborg. Mannen jobbar som elevassistent i en skola nära hemmet och kvinnan jobbar i livsmedelsaffär nära hemmet. Familjehemmet har haft ensamkommande ungdomar placerade hos sig. 

Paret har själva erfarenheter av att lämna ett land för ett annat och är därför medvetna om vilka utmanaingar man som nyanländ står inför när man kommer till ett nytt land. Därmed vill paret gärna dela med sig av sina egna lärdomar ch hjälpa ungdomar att lära sig det svenska språket och att integreras. Paret anser att det är viktigt att hjälpa människor som befinner sig i en utsatt situation av olika anledningar och ser även detta som en plikt om medmänniska. 

Paret uppger vidare att de har bra livssituation där både tid och engagemang finns för att bistå ett barn med hjälp.

Paret spenderar gärna sin fritid tillsammans genom att träna på gymmet eller motionera utomhus. Mannen är musikintresserad och fotbollsintresserad. Kvinnan uppskattar att läsa böcker.  

Hemnovia AB:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Utvärdering samt uppföljning av placering sker kontinuerligt. Hemnovia har kontinuerlig handledning av familje- och jourhem. Konsulter finns knutna till Hemnovia AB`s verksamhet. Vi har samarbetsavtal med vården, tolkföretag samt enskilda personer med olika kompetenser. De kopplas in där det finns behov, exempelvis psykologer. När familjer ansöker om att få vara jour- eller familjehem via Hemnovia görs en utredning enligt Kälvestenmetoden. Metoden är en halvstrukturerad intervjumetod som utarbetats av Gustav Jonsson och Anna-Lisa Kälvesten. Det är den mest vedertagna metod som används i Sverige idag. Metoden bygger på psykodynamisk teori och tillämpades från början till att få en bild av biologiska föräldrars resurser. Metoden omarbetades i slutet av 70-talet för att anpassas till familjehemsutredningar och har sedan dess utvecklats och förfinats. Det som framkommer under intervjuprocessen är till exempel parternas bakgrund, uppväxt, förebilder i föräldraskapet, familjens rollfördelning, samspel och hur kommunikationen fungerar i familjen. Intervjun genomförs av Hemnovia konsulenter med båda makar samtidigt, men var för sig under en för- eller eftermiddag. Intervjun sker i hemmet. Intervjumaterialet tolkas med en psykolog. Därefter informerar Hemnovia konsulenterna om det finns förutsättningar för ett samarbete som familjehem. Dygnet runt, sju dagar i veckan kan man även ringa för stöd och lösning av problem.

Vänligen vänta...