Trygg familj i Skövde

Västra Götalands län
Kan ta emot idag
Erfarenhet finns
Utredning finns

Beskrivning av familjehemmet

Aktiv familj med 4-åring boendes i Skövde, ett stort hus i lugnt villaområde. Det tar ca 10 minuter till centrala Skövde. Buss stannar intill gymnasieskolor. Familjehemmet  har haft tidigare placeringar.

Hemnovia AB:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Utvärdering samt uppföljning av placering sker kontinuerligt. Hemnovia har kontinuerlig handledning av familje- och jourhem. Konsulter finns knutna till Hemnovia AB`s verksamhet. Vi har samarbetsavtal med vården, tolkföretag samt enskilda personer med olika kompetenser. De kopplas in där det finns behov, exempelvis psykologer. När familjer ansöker om att få vara jour- eller familjehem via Hemnovia görs en utredning enligt Kälvestenmetoden. Metoden är en halvstrukturerad intervjumetod som utarbetats av Gustav Jonsson och Anna-Lisa Kälvesten. Det är den mest vedertagna metod som används i Sverige idag. Metoden bygger på psykodynamisk teori och tillämpades från början till att få en bild av biologiska föräldrars resurser. Metoden omarbetades i slutet av 70-talet för att anpassas till familjehemsutredningar och har sedan dess utvecklats och förfinats. Det som framkommer under intervjuprocessen är till exempel parternas bakgrund, uppväxt, förebilder i föräldraskapet, familjens rollfördelning, samspel och hur kommunikationen fungerar i familjen. Intervjun genomförs av Hemnovia konsulenter med båda makar samtidigt, men var för sig under en för- eller eftermiddag. Intervjun sker i hemmet. Intervjumaterialet tolkas med en psykolog. Därefter informerar Hemnovia konsulenterna om det finns förutsättningar för ett samarbete som familjehem. Dygnet runt, sju dagar i veckan kan man även ringa för stöd och lösning av problem.

Vänligen vänta...