Duveholmsgruppen

Duveholmsgruppen

Beskrivning

Duveholmsgruppen arbetar för att bedriva högkvalitativa boende med rätt insatser utifrån ett traumaperspektiv med beteendeterapeutiska interventioner som bygger på beprövad erfarenhet och evidensbaserade metoder.

Detta åstadkoms genom grundliga behovsanalyser som övergår till genomförandeplan. Genomförandeplanen byggs upp i samråd med socialtjänst och den placerade utifrån beteendetermer som gör vårt arbete metodiskt och mätbart samt lätt att justera när behoven förändras. Vi erbjuder hög personaltäthet med adekvat kulturkompetens.

Målgrupp

Att vara familjehem är utmanande, intressant och framförallt berikande! Det handlar om öppna dörrarna till sitt hem, sin familj, sin vardag och erbjuda trygghet, riktlinjer och regler och framförallt mycket glädje och hjärta samt en önskan att dela med sig av sitt liv. Detta innebär givetvis en stor utmaning och förutsätter en tydlig vilja att lyckas med att ge den placerade de bästa förutsättningar för att växa och blomma ut till en stark och självständig individ.Denna ambition måste delas av samtliga familjemedlemmar för att detta skall vara möjligt då alla påverkas av att en ny familjemedlem flyttar in.Våra familjehemskonsulenter finns alltid nära till hands för handledning och utbildning till familjen under placeringens gång

Våra familjehem

Vänligen vänta...