Brafamilj

Brafamilj

Beskrivning

Familjehemsplaceringar för barn och ungdomar. Familjehemsplaceringar sker på uppdrag av socialtjänsten och vänder sig till barn och unga mellan 0 och 20 år. Det finns olika skäl till att ett barn behöver placeras i ett familjehem, till exempel om det förekommer våld eller missbruk i familjen eller om man är ett ensamkommande flyktingbarn.

Vänligen vänta...