Mysing

Mysing

Beskrivning

Mysing har kvalitativa jourfamiljer som kan möta barn och ungdomar med stora behov i hela mälardalen. Vi har flera, rutinerade konsulenter och kan därför ge familjerna mycket stöd och handledning. Konsulenterna har gedigen yrkeskompetens.

Målgrupp

Vår insats och kompetens sträcker sig till små barn och ungdomar upp till 21 års ålder. Våra klienter är både barn och ungdomar med särskilda behov och även ensamkommande.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Mysing Vård & Omsorg sammanställda insats och mål är helt formad efter BBIC. Som kvalificerad uppdragstagare gentemot kommuner runtom i Sverige, så har vi som mål att ge klienten trygghet, integrationsfokus och omosrg.

Övrig verksamhet

Till hösten kommer Mysing Vård & Omsorg att öppna ett hvb hem i upplands väsby med 10 platser, stödboende med 8 platser och träningslägenheter med 6 platser. Där tanken är att klienterna ska slussas genom samtliga faser och därefter bli en fullfjädrad, välintegrerad svensk medborgare. OBS! Dessa platser är endast för flickor.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård

Vänligen vänta...