Integrationslyftet Sverige

Integrationslyftet Sverige

Beskrivning

Våra tjänster

 • Konsulentstödd familjehemsvård
 • Träningsboende
 • Integrationsarbete

Styrkan inom vår personalgrupp sitter i mixade kompetenser från olika kulturer, språk och bakgrunder. Arbetsmetoden går ut på att jobba med varje enskild ungdom som ett team där ungdomen står i centrum. Hänsyn tas till tre viktiga komponenter.

Grundläggande behov – Miljöpåverkan - Fysisk och psykisk hälsa

Målgrupp

 • Kulturella- och eller hedersrelaterad problematik
 • Sociala problem och socialt utanförskap
 • Missbruk och kriminalitetsproblematik
 • Socialt och psykiskt funktionshinder, t.ex. ADHD, asperger och autism
 • Ensamkommande barn

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Vad är kvalitet för oss?

 • Tillgänglighet
 • Kontinuitet, tydlighet, ordning och reda
 • Analytiskt tankesätt och noggrannhet
 • Fungerande arbetsklimat med god kommunikation och samarbete
 • Ömsesidig respekt och kamratskap
 • Kompetensutveckling och uppföljning
 • Glädje, humanitet och genuint intresse för människan

Integrationslyftet använder Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, som ett stöd för att uppnå bästa möjliga kvalitet.

BBIC, KBT, MI, kriminalitetsprogram, regelbunden handledning, utbildning och fortbildning av våra familjehem.

Övrig verksamhet

Integrationsarbete, kriminalitetsprogram, kurser, samtalsgrupper och föreläsningar.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...