förstärkt familjehem, LSS, funktionsnedsättning

Södermanlands län
Kan ta emot idag
Erfarenhet finns
Utredning finns

Beskrivning av familjehemmet

Eskilstuna, förstärkt familjehem med stor erfarenhet av barn och unga med fysiska funktionsnedsättningar, 52 och 53 år

Paret bor på landet tillsammans med sina 4 hundar. Har egna erfarenheter av arbete med fysisk och psykisk funktionsnedsättning genom sina biologiska barn. Villan de bor i är därför handikappanpassat. Dessutom har de gedigen erfarenhet av placerade barn med olika funktionsnedsättningar. Det innebär att de har en hel del värdefulla erfarenheter av att ha samarbetat med socialtjänsten men också erfarenheter av LSS. Paret har stor kunskap och förståelse för barn och unga som behöver dygnet runt vård. Hon har arbetat som personlig assistent och är nu hemma på heltid. Han arbetar heltid som fastighetsskötare. Talar svenska.

Integrationslyftet Sverige :
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Vad är kvalitet för oss?

  • Tillgänglighet
  • Kontinuitet, tydlighet, ordning och reda
  • Analytiskt tankesätt och noggrannhet
  • Fungerande arbetsklimat med god kommunikation och samarbete
  • Ömsesidig respekt och kamratskap
  • Kompetensutveckling och uppföljning
  • Glädje, humanitet och genuint intresse för människan

Integrationslyftet använder Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, som ett stöd för att uppnå bästa möjliga kvalitet.

BBIC, KBT, MI, kriminalitetsprogram, regelbunden handledning, utbildning och fortbildning av våra familjehem.

Vänligen vänta...