afh-logo

(23) Par boende i en lägenhet i Umeå

Västerbottens län
Kan ta emot idag
Utredning finns
Har ramavtal

Beskrivning av familjehemmet

Trevlig par boende i en lägenhet på 108 Kvm i Umeå fördelat på 4rok och har två barn, pojke 7 år flicka 1 år. Han arbetar som kyltekniker och hon är anläggningsarbetare och klottersanerare. Familjen kan prata svenska, engelska och lite tyska. Familjen har ingen erfarenhet av tidigare placering. Inga djur

Barn och Omsorg i Sverige AB:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Behandlingen är individuell efter behov och enlig överenskommelse med uppdraggivare.

Kavalitetsarbete
Vi använder oss av SecuraNova journal och kvalitetsledningssystem, som är ett modernt datasystem med stöd för journalföring och övrig dokumentation enligt SoL/LSS och HSL. I SecuraNova finns även stöd för systematisk bedömning av våra brukares behov, deras resurser och den förändring de genomgår under och efter placeringstiden. Systemet ger oss utmärkta möjligheter att följa upp och mäta resultaten av insatserna för våra brukare, vilket vi använder för att kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet.
SecuraNova är ett hjälpmedel i vårt system för kvalitetssäkring eftersom det ger oss möjlighet att uppfylla Socialstyrelsens, tillsynsmyndigheternas (Inspektionen för vård och omsorg och Datainspektionen) samt uppdragsgivarnas krav när det gäller dokumentation, uppföljning, behandlingsplanering och kvalitetssäkring.Journalsystemets säkerhetsnivå med kryptering omöjliggör obehörig åtkomst till känsliga personuppgifter och systemet uppfyller alla krav i EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Vänligen vänta...