Helsa Omsorg & Bemanning

Helsa Omsorg & Bemanning

Beskrivning

Helsa Omsorg & Bemanning i Norden AB (Helsa) är ett ägarlett företag med huvudkontori Umeå och regionkontor i Örnsköldsvik och Stockholm. Vi är verksamman inom omsorg, personlig assistans och familjehem. 

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Behandlingsinnehåll

Helsa arbetar nära sina familjehem och är alltid involverad i hela arbetet med barnen/ungdomarna och agerar gärna lite "spindeln i nätet" i det nätverk som omgärdar barnet/ungdomen. Vi erbjuder familjerna fortbildning inom de områden som känns relevanta för placeringen och erbjuder även expertstöd både från Helsas egen personal samt inom det nätverk av experter som vi har avtal med. Detta innefattar processtöd inom psykisk ohälsa, psykiatriska diagnoser, neuropsykiatriska diagnoser, parkinson, MS, CP, downs syndrom och demens. Vi bygger givetvis ut vårt nätverk vid behov.

Förutom allmänt processtöd från någon av våra familjehemskonsulenter erbjuder vi Helsas internkursverksamhet inom personlig utveckling och coaching.

Kvalitetsledning

Arbetsmiljöhandbok och arbete med systematisk ständig förbättring kan presenteras och erhållas vid förfrågan.

 

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...