Hemma Igen AB

Hemma Igen AB

Beskrivning

En familj som öppnar sitt hem för andras barn i sitt hem kallas familjehem. Alla familjer är olika men det viktiga är att Ni har ett stort hjärta, tålamod, tid, utrymme och engagemang samt kan bjuda in någon i ett tryggt och varmt hem.
Hemma Igen - Familjehemservice erbjuder konsulentstödda familjehem i hela Sverige för barn och ungdomar i alla åldrar upp till 20 år. Alla våra familjehem tar emot barn och ungdomar som placeras enligt Sol, LVU och LSS. Vi har även familjehem som tar emot jouruppdrag. Vi på Hemma Igen - Familjehemservice utreder alla våra familjer enligt Kälvestensmetoden. Metoden gör att vi har hög kännedom om familjehemmen i samband med placeringar, vid handledning och utbildning under pågående uppdrag. Inför placering får kommunen ta del av vår beskrivning/utredning av familjehemmet. Våra familjehem står alltid beredda med öppna armar, värme och stort hjärta att öppna sina hem för att emot barn och ungdomar som behöver hjälp, stöd och vägledning för att kunna växa och utvecklas till självständiga vuxna individer.

Våra konsulenter och pedagoger är tillgängliga under dygnets alla timmar.

Målgrupp

Barn, ungdomar och unga vuxna i behov av familjehemsvård. I arbete med barn och ungdomar utgår vi från BBIC, vilket är självklart nödvändigt för ett kvalitativt arbete med barn och ungdomar.   

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Vårt arbete utgår ifrån närhetsprincipen och vi jobbar aktivt med anknytning. I verksamheten har vi psykolog, socionomer, ART instruktör, beteendevetare, KBT, folkhälsovetare med inriktning på ungdomars hälsa, medicine licentiat inom hedersrelaterad problematik och våld i nära relationer, kompetens inom missbruk och kriminalitet som livsstil samt trauma och sorgbearbetning. Vi använder oss av våra kvalitetsindikatorer systematisk för att garantera ett kvalitativt daglig arbete.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...