afh-logo

Brandman

Västmanlands län
Kan ta emot idag
Erfarenhet finns
Utredning finns

Beskrivning av familjehemmet

Ensamstående man som klarar av de svåraste uppdragen. Arbetar som brandman.

Hemma Igen AB:
Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Vårt arbete utgår ifrån närhetsprincipen och vi jobbar aktivt med anknytning. I verksamheten har vi psykolog, socionomer, ART instruktör, beteendevetare, KBT, folkhälsovetare med inriktning på ungdomars hälsa, medicine licentiat inom hedersrelaterad problematik och våld i nära relationer, kompetens inom missbruk och kriminalitet som livsstil samt trauma och sorgbearbetning. Vi använder oss av våra kvalitetsindikatorer systematisk för att garantera ett kvalitativt daglig arbete.

Vänligen vänta...