Bara Hem AB

Bara Hem AB

Beskrivning

Bara Hem startades i syfte att bidra till morgondagens Sverige.

Vår historia börjar skrivas först nu.En grupp människor som värnar om människoliv och som har ett behov av att alltid se efter andra gick ihop för att hjälpa till i dagens samhälle. Vi ser alltid efter barnens välmående och tar valen på våra familjehem på största allvar. Vi tror på en daglig kontakt med våra samarbetskommuner och tillsammans med våra familjehem och kontaktpersoner kan vi göra något speciellt. Med lång erfarenhet inom arbete med barn och ungdomar  och företagande tror vi att tillsammans med er kan vi förändra liv och tillsammans forma morgondagens Sverige. Viljan av att hjälpa andra är stor bland oss, därför vill vi agera som en hjälp och stödmotor för er som vill ta klivet till att möjligtvis förändra någon liv till det bättre.

Målgrupp

Vi på barahem lägger störst fokus på ungdomar bosatta i Sverige idag. Vår "målgrupp" om man kan kalla det så är främst barn från 10 års men även yngre vid vissa tillfällen, till nyligen myndiga ungdomar. Personerna ifråga kan handla om att från ensamkommande flyktingbarn till Svenska medborgare som är i behov av en familjehems placering.

Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete

Vi arbetar dagligen med konsulter vars uppgift är att underlätta för familjehemmen så mycket som möjligt. Vi har även dygnetrunt jour vid akuta tillfällen. Vi är väldigt flexibla i vårt arbetsätt och anpassar mycket av behovet efter ungdomen/barnet ifråga.

Övrig verksamhet

Bara hem är en social verksamhet som arbetar för ett samhälle som värdesätter mångfald. Att förbli ett socialt företag betyder för oss att alltid leta efter den kreativa lösningen. Vårt syfte är att alltid priotera samhällsnyttiga lösningar. Det innebär att alltid se efter det bästa för barnen snarare än leta efter lönsamma lösningar. Ett samhälle som inte ser efter ungdomen kan på sikt aldrig bli hållbar. Integration är inte möjligt utan att värdesätta mångfald och det är vi väldigt måna om på Bara Hem och det för oss är en social verksamhet.

Nivå på familjehemsvård

Konsulentstödd familjehemsvård, Förstärkt familjehemsvård, Kraftigt förstärkt familjehemsvård

Våra familjehem

Vänligen vänta...