Hagfro

Hagfro

Beskrivning

Som familjehem säkerställer HagFro att ni alltid får en familjehemshandledare som har den sammanhållande funktionen kring allt som rör det placerade barnet. Det kan handla om kontakt med myndigheter, socialtjänsten, vårdcentralen, skolan, osv. Familjehemshandledaren arbetar nära med er som familjehem och gör hembesök samt finns mellan hembesöken tillgänglig för er per telefon eller mail. Det finns även ett journummer som är tillgängligt dygnet runt för akuta ärenden och vi gör vårt bästa för att ständigt finnas där som stöd och hjälp för dig som familjehem.

Vänligen vänta...